Wyrazy współczucia i żalu

Data: 11.05.2021 r., godz. 12.45    Liczba odwiedzających: 209
...

Z GŁĘBOKIM ŻALEM PRZYJĘLIŚMY WIADOMOŚĆ O ŚMIERCI

ŚP.
STANISŁAWA WIESŁAWA WOŹNIAKA


WIELOLETNIEGO PREZESA
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO IM. STEFCZYKA W BELSKU DUŻYM

RODZINIE I BLISKIM
SKŁADAMY WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

WÓJT I RADA GMINY BELSK DUŻY