Odbiór drogi w Rębowoli

Data: 16.09.2021 r., godz. 13.58    Liczba odwiedzających: 321
Podziękowanie od mieszkańców dla Wójta Gminy
Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w Rębowoli. Przetarg na modernizację drogi nr 160136W w Rębowoli wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. z Gielniowa, które złożyło najkorzystniejszą ofertę z czterech oferentów. Wykonano wymianę nawierzchni na długości 893mb i zbudowano pobocza z kruszywa na całym odcinku remontowanej drogi.

W odbiorze drogi wzięła udział komisja powołana przez Wójta Gminy Belsk Duży, w której znaleźli się przedstawicielka Rady Gminy Stanisława Sokołowska, pracownicy Urzędu Gminy, inspektor nadzoru oraz przedstawiciel wykonawcy.

Na odbiorze nie zabrakło mieszkańców Rębowoli, którzy złożyli podziękowania za wsparcie w realizację tej inwestycji radnej oraz sołtys Iwonie Snopek. Przepiękny kosz z podziękowaniem otrzymał także Wójt Władysław Piątkowski.

Całość inwestycji wyniosła 306 879zł. 

Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak