Podziękowanie od belskich seniorek

Data: 17.09.2021 r., godz. 10.53    Liczba odwiedzających: 150
Podziękowanie dla Ferrero Polska
Składamy wyrazy podziękowania firmie Ferrero Polska z Belska Dużego, która podarowała nam zestawy słodyczy.

Słodkości powędrowały do członków koła oraz emerytowanych nauczycieli z Belska Dużego.

Dziękujemy gorąco za okazane serce.

Członkinie Stowarzyszenie Seniora "Relaks" z Belska Dużego