Zainwestuj w naszą planetę

Data: 30.04.2024 r., godz. 08.16    Liczba odwiedzających: 320
Już po raz kolejny w PSP im. Romualda Traugutta w Łęczeszycach odbył się Gminny Konkurs Ekologiczny.

W Dzień Ziemi – 22 kwietnia 2024 roku odbył się Gminny Konkurs Ekologiczny pod hasłem: “Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci”.


Na wstępie wszystkich zaproszonych gości powitał dyrektor placówki – Jacek Witczak. Wśród nich znaleźli się: Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy – Ewa Łubińska, radni z tego terenu: Mariola Konarska i Michał Słomiński, Sekretarz Gminy (zarazem Przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego “Natura” – Renata Ostatek, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – Maria Walewska-Żółcik, Inspektor Urzędu Gminy ds. ochrony środowiska – Karolina Zaszewska, Dyrektor PSP im. Jana Pawła II w Belsku Dużym – Teresa Bogdańska, Dyrektor Przedszkola Publicznego w Starej Wsi – Ludmiła Kacprzak, Dyrektor Biura Związku Międzygminnego “Natura” – Mirosław Krawczyński, specjalista Międzygminnego Związku “Natura” – Jurand Mirgos, nauczyciele oraz uczniowie gminnych szkół z Belska Dużego, Lewiczyna, Łęczeszyc i Zaborowa.


Organizatorzy konkursu w tym roku przygotowali wiele ciekawych zadań dla uczniów i przedszkolaków z Belska Dużego, Lewiczyna, Łęczeszyc, Zaborowa oraz Starej Wsi. Pierwszym z nich była piosenka o tematyce ekologicznej, w której występowały dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz przedszkola wraz ze swoimi opiekunami. Uczniowie klas 1-3 ze swoimi nauczycielami wykonali prace plastyczne. Życzenia dla ziemi nagrały natomiast klasy 4. Za wspólną kartkę z kalendarza z datą 22 kwietnia odpowiedzialne były dzieci z klas 5. Były również wspólne plakaty promujące ekologiczny dom (klasy 6) oraz wielkanocne materiały z recyklingu (klasy 7). Najstarsi uczniowie gminnych szkół podstawowych z terenu naszej gminy mieli za zadanie wykonać hasła ekologiczne do rozwieszenia w szkole oraz gazetkę ścienną. Odbyło się również sprzątanie wybranego terenu przy szkołach. Ostatnim punktem był natomiast konkurs wiedzy. O swoją planetę zadbali również harcerze ze Szczepu Drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Belsku Dużym. Wszyscy razem, od najmłodszych, po najstarszych sprzątali Rezerwat “Modrzewina” w sobotę, 20 kwietnia 2024 roku.


W konkursie wiedzy najlepsza okazała się Nikola Górzyńska (PSP im. Romualda Traugutta w Łęczeszycach). Na drugim miejscu uplasował się Mateusz Sobierajewski (PSP im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie), zaś na trzecim Michał Lewandowski (również PSP Zaborów).


Wszystkim uczniom nagrody wręczali: Dyrektor PSP im. Romualda Traugutta w Łęczeszycach – Jacek Witczak, Sekretarz Gminy – Renata Ostatek, Dyrektor Biura Związku Międzygminnego “Natura” – Mirosław Krawczyński oraz Prezes Banku Spółdzielczego im. Stefczyka w Belsku Dużym – Hubert Bator. Upominki w formie kwiatów oraz zgniatarki do butelek i puszek trafiły również do wszystkich gminnych szkół podstawowych i przedszkola.


Celami konkursu były poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska, a także rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęcami ekologicznymi. Była to również doskonała okazja do integracji uczniów, a także wymiany doświadczeń między szkołami.


Za organizację konkursu odpowiedzialna była PSP im. Romualda Traugutta w Łęczeszycach, w tym nauczyciele: Małgorzata Domel, Jolanta Rombek i Daniel Wawryniuk. Współorganizatorem był również Szczep Drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Belsku Dużym.


Urząd Gminy w Belsku Dużym