Remont drogi gminnej w Jarochach

Data: 07.06.2024 r., godz. 11.59    Liczba odwiedzających: 244
Zakończyła się inwestycja drogowa w Jarochach.

Zakończyło się zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 160117W w miejscowości Jarochy".


Wykonawca robót budowlanych była firma ZYKO-DRÓG Sp. z o.o. z Radomia. Koszt całosci zadania to 762 756,53 złotych.


Koszty kwalifikowane do dofinansowania: 743 735,32 złotych - dotacja 60 % kosztów kwalifikowanych z Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 446 241,19 złotych.


Roboty wykonano od kwietnia 2024 roku do maja 2024 roku.


Odbiór końcowy odbył sie 27 maja 2024 roku przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Belsk Duży - Władysława Piątkowskiego w składzie: pracownicy Urzedu Gminy - Sławomir Musiałowski, Marcin Borkowski, Krzysztof Kowalski, Inspektor nadzoru – Łukasz Widalski, Wykonawca: Maksym Kobylarczyk – wiceprezes ZYKO-DRÓG Sp. z o.o.


Zakres zadania: 
- Remont nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi gminnej o dł. 1007,40 mb w zakresie:
1)    Roboty pomiarowe,
2)    Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
3)    Regulacja wysokościowa i przestawienie kolidującej infrastruktury – regulacja pionowa studzienek 
4)    Roboty ziemne- podbudowa z kruszywa kwarcytowego warstwa dolna – gr. 10 cm, warstwa górna - gr. 15 cm
5)    Nawierzchnia jezdni z mieszanek bitumiczno-asfaltowych gr. 4 cm.
6)    Pobocza – profilowanie i utwardzenie kruszywem gr. 15 cm.


Sławomir Musiałowski/Urząd Gminy w Belsku Dużymjarochy tablica.jpg (211 KB)