„Jeśli smog jest Twoim wrogiem, nie zapłacisz kary srogiej!”

Liczba odwiedzających: 1882
Hasło na kwiecień 2021
Czy wiesz, że…?

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.0.797 t.j) zabrania spalania odpadów w piecach domowych i na działkach. Za spalanie odpadów grozi mandat do 500 zł lub grzywna do 5000 zł.