Spotkanie z przedstawiciele pięciu gmin z terenu powiatu grójeckiego

Liczba odwiedzających: 942
W środę, 10 sierpnia w belskim Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie dotyczące ekonomii społecznej. Oprócz urzędników z Belska Dużego obecni byli włodarze i pracownicy Urzędów z Błędowa, Chynowa, Jasieńca oraz Mogielnicy.

Rozmawiano o tym czym jest i jak można wykorzystać w rozwiązywaniu lokalnych problemów ekonomię społeczną. Spotkanie odbyło się dzięki współpracy Barbary Gorączyńskej - pracownika Urzędu Gminy w Belsku Dużym, która pełni funkcję rzecznika ekonomii społecznej i solidarnej z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. MCPS Wydział Ekonomii Społecznej reprezentowali: Agnieszka Pajda, Ryszard Szwarc i Andrzej Idziak. Na spotkaniu obecna była również Stanisława Retmaniak - ekspertka ds. rozwoju lokalnego i ekonomii społecznej z Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Zastępca Burmistrza Miasta Kobyłka - Katarzyna Rostek.


Pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wprowadzili zebranych w temat. Mówili również o tym jak działa centrum oraz o możliwościach współpracy. Od strony teoretycznej ekonomię społeczną przedstawiła Katarzyna Rostek. Zastępca Burmistrza w Kobyłce, która przez wiele lat pracowała jako pracownik socjalny oraz przewodniczyła klubowi integracji społecznej. W swojej karierze zawodowej działała i działa na rzecz lokalnych mieszkańców. Była zaangażowana m.in. w stworzenie Spółdzielni Socjalnej "Pożytek" w Tłuszczu oraz Spółdzielni Socjalnej "Podkowa"  w Kobyłce. Stanisława Retmaniak mówiła natomiast o możliwościach wsparcia nowych podmiotów ekonomii społecznej.


Na spotkaniu zastanawiano się również nad tym, jak tworzyć nowe miejsca pracy i aktywizować zawodowo osoby wykluczone społecznie.