Bezpieczeństwo w gminie

Liczba odwiedzających: 3967
(Regionalny System Ostrzegania)
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Dyżurny:
całodobowy telefon alarmowy: 987
tel. 22 595 13 01, 22 595 13 00
faks 22 620 19 40, 22 695 63 53

e-mail: kryzys@mazowieckie.pl