Patronat Wójta Gminy

Liczba odwiedzających: 4189
O Patronat Honorowy Wójta Gminy Belsk Duży może ubiegać się organizator imprezy, wydarzenia bądź przedsięwzięcia, które posiadają zasięg lub rangę gminną, a ich realizacja jest zbieżna z zadaniami gminy i służy promocji oraz rozwojowi gminy Belsk Duży.

Wniosek o Honorowy Patronat Wójta ( wg. wzoru) należy przesłać na adres siedziby Urzędu Gminy Belsk Duży, dostarczyć osobiście do sekretariatu lub przesłać mailowo na adres promocja@belskduzy.pl.

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej gminy Belsk Duży.

Każdy kto ubiega się o przyznanie Honorowego Patronatu Wójta Gminy Belsk Duży zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem dostępnym na stronie gminy.

Zasady przyznawania Patronatu przez Wójta