Referat Budżetowy

Liczba odwiedzających: 4359
REFERAT BUDŻETOWY
Zakres działania:

- przygotowanie projektu budżetu gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy,
- realizacja i obsługa finansowa budżetu gminy,
- sprawozdawczość budżetowa i finansowa w zakresie realizacji budżetu i z wykonania budżetu gminy za dany rok.

Kierownik Referatu:

Hanna Grotek – Skarbnik Gminy, tel. 48 66 11 271 wew. 122, email: z-skarbnik@belskduzy.pl , biuro: Urząd Gminy  pok. nr 10

Pracownicy:


Iwona Sadłowska - Z-ca Skarbnika Gminy, tel. 48 66 11 271 wew. 121, email: i.sadlowska@belskduzy.pl, pok. nr 11
Lidia Gębska, tel. 48 66 11 271 wew. 120, email: l.gebska@belskduzy.pl, pok. nr 9
Małgorzata Kolibabska, tel. 48 66 11 271 wew. 111 email: m.kolibabska@belskduzy.pl, pok. nr 9
Ewa Feller, tel. 48 66 11 271 wew. 110, email: e.feller@belskduzy.pl, pok. nr 9
zastępstwo: Sylwia Rek- Jaźwińska, tel. 48 66 11 271 wew. 110, email: s.rek-jazwinska@belskduzy.pl, pok. nr 9