Publiczna Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Lewiczynie

Liczba odwiedzających: 5286

Publiczna Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Lewiczynie
Dyrektor – Justyna Błońska

Lewiczyn 94
05 – 622 Belsk Duży
Tel/fax /48/ 661 01 73
e-mail: unilew@tlen.pl
www: www.psplewiczyn.edupage.org

Historia szkoły w Lewiczynie sięga czasów zaborów. Pierwsze wzmianki datowane są na lata 1816-1818. Dzięki zapobiegliwości i wytrwałej pracy proboszcza parafii Lewiczyn ks. Teofila Osmańskiego powstała publiczna szkoła elementarna. Utrzymywano ja z ofiar i dobrowolnych zapisów rozłożonych na wszystkich parafian. Pismem z dnia 30 marca 1818r. ksiądz Osmański został wezwany do organizacji placówki, która mieściła się w budynku parafialnym. Szkoła została zatwierdzona pismem Komisarza ds. Oświaty Obwodu Warszawskiego z dnia 11 maja 1818r.

Budynek parafialny mógł pomieścić jedynie 24 uczniów, natomiast do szkoły uczęszczały dzieci nie tylko z Lewiczyna ale też ze Skurowa, Jaroch, Kuss, Oczesał, Piekiełka, Kraski, Widowa, Grotowa Górnego i Dolnego, Borut, Zaborowa i Zaborówka, Wilczego Targu. W związku z tym powołany uprzednio Dozór Szkoły postanowił wynająć dom prywatny i zobowiązano społeczność Lewiczyna do starań związanych z budową nowej szkoły. Województwo przeznaczyło na ten cel 1000 zł polskich oraz drewno. Szkoły jednak nie pobudowano. 17 kwietnia 1821r. ksiądz Osmański kupił osiem mórg magdeburskich ziemi i dom z zabudowaniami od mieszkańca Lewiczyna – Komorowskiego na potrzeby szkoły. Płaca roczna nauczyciela w szkole wynosiła wówczas 600 zł polskich rocznie. Następne zapiski pochodzą z 30 marca 1828r. – budynek szkoły i pole zabrał ówczesny dzierżawca Lewiczyna – Zawadzki – szkoła elementarna istniała więc 10 lat. Kolejne wiadomości o szkole pochodzą dopiero z 1926r. Jedynym wówczas nauczycielem i dyrektorem był Pan Poniatyszyn.

Szkoła znajdowała się wtedy w murowanym budynku biblioteki-mleczarni i remizy strażackiej. W 1933 r. w szkole było 6 oddziałów, 4 nauczycieli i 260 uczniów. W 1945 r. kierownictwo szkoły objął Władysław Lewandowski który podjął działania w kierunku budowy nowej szkoły, czego efektem było Walne Zebranie rodziców w 1947r. na którym zapadła decyzja o budowie. Społeczność Lewiczyna zobowiązała się wówczas do bezpłatnej pracy i transportu materiałów budowlanych oraz gromadzenia środków finansowych na ten cel. Za pieniądze Komitetu oraz pozyskane z gminy kupiono budynek z majątku Lewiczyn który rozebrano a z uzyskanego materiału wykonano fundamenty pod budynek szkoły. Wykop został wykonany w czynie społecznym przez mieszkańców a cegłę przywożono z cegielni w pobliskim Worowie. Piach, żwir, wapno oraz cement został zakupiony za pieniądze zarobione na zabawach szkolnych organizowanych przez Komitet Rodzicielski. Budowniczym szkoły był Pan Czajkowski – mistrz murarski z Grójca. W 1948r. prace nabrały tempa i w 1950r. młodzież mogła rozpocząć naukę w nowym budynku. Stopniowo przez lata prowadzono kolejne prace – otynkowano budynek, w latach 70-tych założono centralne ogrzewanie i kanalizację, dobudowano część mieszkalną.

Do 31 grudnia 1995r. organem prowadzącym szkołę było Kuratorium oświaty i wychowania w Radomiu, a od 1 stycznia 1996r. jest nim Samorząd Gminy Belsk Duży.26 maja 1998r. odbyła się uroczystość nadania szkole sztandaru i imienia UNICEF.

W ostatnich latach samorząd gminy poczynił znaczne inwestycje przy placówce oświatowej w Lewiczynie. W 2005r. oddano do użytku salę gimnastyczną o powierzchni użytkowej 563,70 m2 i kubaturze 2 860,00 m3. W 2009r. wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe o sztucznej nawierzchni mieszczące pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej.