Zakład Gospodarki Komunalnej

Liczba odwiedzających: 10113


Zakład Gospodarki Komunalnej

Dyrektor - Marcin Pawlak
ul. Szkolna 9
05 – 622 Belsk Duży
Tel. /48/ 661 19 14
e-mail: biuro@zgkbelsk.pl
http://www.zgkbelsk.pl/

Telefony kontaktowe do zgłaszania awarii:

Zgłaszanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych:
665-600-543

Zakład Gospodarki Komunalnej jest zakładem budżetowym gminy Belsk Duży. Do jego głównych zadań należy zbiorowa dostawa wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu gminy Belsk Duży. Zajmuje się również utrzymaniem porządku, pielęgnacją zieleni na terenie gminy oraz odśnieżaniem dróg i miejsc użyteczności publicznej.

W gminie Belsk Duży stale rozbudowywana jest sieć wodno-kanalizacyjna. Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków wpływa pozytywnie na jakość życia mieszkańców gminy Belsk Duży oraz na warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Zakład Gospodarki Komunalnej posiada też wozy asenizacyjne do odbioru nieczystości ciekłych z posesji nie objętych siecią kanalizacyjną.

Zakład nadzoruje także Stacje Uzdatniania Wody, które na terenie naszej gminy znajdują się w Łęczeszycach, Rożcach i Lewiczynie. Dostarczają one wodę do wszystkich miejscowości w gminie. Jakość wody jest monitorowana przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Grójcu.


Zakład Gospodarki Komunalnej kontroluje także pracę mechaniczno – biologiczno - chemicznej oczyszczalni ścieków w Belsku Dużym, która ostatnio została rozbudowana i zmodernizowana. To największa inwestycja gminy Belsk Duży pod względem kosztów i zakresu rzeczowego prac budowlanych od czasu powstania samorządów gminnych. Całkowity koszt prac wyniósł blisko 8 mln zł.

 

Informacja dla osób niepełnosprawnych o dostępności budynku: budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, w razie potrzeb prosimy o telefon do obsługi klienta w biurze ZGK.

 

Na zdjęciu: teren ZGK w Belsku Dużym