Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Łęczeszyckiej

Liczba odwiedzających: 4072
Wola Łęczeszycka 13a 05-622 Belsk Duży

Skład Zarządu:
1. Prezes – Mirosław Feliksiak
2. Wiceprezes- Tomasz Jakubczak
3. Naczelnik – Adrian Feliksiak
4. Zastępca naczelnika – Adam Górzyński
5. Gospodarz – Radosław Onuczyński
6. Skarbnik – Paweł Górzyński
7. Sekretarz – Michał Słomiński
8. Kronikarz – Bartłomiej Kowalczyk
9. Członek Zarządu - Krzysztof Feliksiak

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Stanisław Wiechowski
Sekretarz- Zygmunt Biniszewski
Członek – Dariusz Raczyński


OSP Wola Łęczeszycka powstała w 1956 roku.

Stan osobowy OSP: członkowie zwyczajni -34, wspierający- 1, honorowi – 3.

Wyposażona w samochód marki Mercedes GBA 2/15.