Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczogórze

Liczba odwiedzających: 4751
Wilczogóra 12a 05-622 Belsk Duży

Skład Zarządu:
1. Prezes – Robert Zieliński
2. Wiceprezes - Marek Zieliński
3. Naczelnik – Jan Bińkiewicz
4. Zastępca naczelnika – Dariusz Sankowski
5. Gospodarz – Zbigniew Gniadzik
6. Skarbnik – Mieczysław Kołdra
7. Sekretarz – Adam Gniadzik
8. Kronikarz - Karol Chróściel
9. Członek Zarządu - Jerzy Michalak


Komisja Rewizyjna:
1. Paweł Orłowski - przewodniczący
2. Daniel Bekasiewicz
3. Marcin Małecki

Stan osobowy OSP: członkowie zwyczajni -25,wspierający- 9.
Wyposażona w samochód marki Jelcz GCBA 6/32.

OSP Wilczogóra powstała w 1961 roku. Jej założycielami byli Mieczysław Szewczyk, Kazimierz Brzeziński, Andrzej Mirkowski.

Ważniejsze wydarzenia z życia OSP:
W roku 1964 przystąpiono do budowy remizy strażackiej, którą w następnym roku oddano do użytku. W latach 1972-80 dokonano dalszej rozbudowy budynku w zakresie pomieszczenia garażowego, lokalu do pracy Zarządu OSP i pomieszczeń socjalnych. W 2006 r. pobudowano garaż wolnostojący na dwa stanowiska garażowe oraz zaplecze socjalne. Zadanie oddano do użytkowania w 2008 roku. Działania ratowniczo-gaśnicze prowadzono najpierw samochodem marki ”Lublin”, którego w 1978 r. zastąpił „Żuk” będący na wyposażeniu do 2002 r. W kolejnych latach działania ratowniczo-gaśnicze prowadzono samochodem „Jelcz”, który nadal pozostaje na wyposażeniu