Kolumbarium na cmentarzu rzymskokatolickim w Belsku Dużym

Liczba odwiedzających: 10700
W Belsku Dużym na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się niespotykane na wsiach kolumbarium i kaplica ufundowane przez Klementynę Walicką siostrę Jana Kozietulskiego. Tu pochowano 28 osób związanych z rodziną fundatorów. Na cmentarzu spoczywa także Wojciech Rządkowski, wójt i marszałek dworu w Małej Wsi, ojciec urodzonego w Belsku generała, bohatera I wojny światowej Jana Piotra Rządkowskiego.