Adolf Korczak

Liczba odwiedzających: 1767

Adolf Korczak ps. "Zagłoba" (1892-1962) - rolnik, pionier ruchu ludowego, działacz polityczny i gospodarczy pow. grójeckiego i woj. warszawskiego. Urodzony 17 czerwca 1892r. w Belsku Dużym, w średniozamożnej, licznej rodzinie chłopskiej. Był samoukiem. Przed I wojną światową kolportował czasopisma ludowe, m.in. "Zaranie".

Współpracował z Janotą z Jaroch, Marcinem Jaskólskim z Bodzewa, Andrzejem Kowalczykiem z Bodzewa, Antonim Skorupskim z Małej Wsi, Antonim Szewczykiem ze Złotej Góry, Janem Wiewiórem ze wsi Rożce, Andrzejem Wójcikiem z Belska oraz Tomaszem Nocznickim, który w latach 1897-1909 mieszkał w Belsku oraz prowadził sklep.

Z chwilą powstania Polskiego Stronnictwa Ludowego "Wyzwolenie" organizował koła Stronnictwa w grójeckim. Należał do Polskiej Organizacji Wojskowej i w 1918r uczestniczył w rozbrajaniu Niemców oraz tworzeniu władzy państwowej i samorządu lokalnego.

W latach 1919-1928 członek Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej, a od 1928 Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici", był założycielem kółka rolniczego, mleczarni, Kasy Spółdzielczej im. Stefczyka, kooperatywy "Ziemianka", która w Grójcu prowadziła sklep bławatny. W kolejnych latach był członkiem, potem wiceprezesem Zarządu Powiatowego SL w Grójcu.

W okresie okupacji hitlerowskiej wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, a następnie SL "Roch" i do Batalionów Chłopskich. W latach okupacji udzielał pomocy materialnej działaczom konspiracji, partyzantom, których ukrywał w swoim domu w Skowronkach. Należał do bardziej aktywnych organizatorów konspiracji.

Zmarł 28 listopada 1962 roku w Skowronkach, pochowany został na cmentarzu w Łęczeszycach.

Źródło: Słownik Wiedzy o Grójeckim, Zdzisław Szeląg